สมาคมนิติศาสตร์ ร่วมงาน TU Law Run 2019

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ประธานสมาคมนิติศาสตร์ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมนิติศาสตร์ ร่วมงาน TU Law Run จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์ ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) สำหรับสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะมาสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไขข้อข้องใจในการใช้กฎหมายต่างๆ สำหรับคดีที่เกิดขึ้น
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ บทเรียนกรณีศึกษาคดีโฮปเวลล์ ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (L.T.1) สำหรับสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะมาสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไขข้อข้องใจในการใช้กฎหมายต่างๆ สำหรับคดีที่เกิดขึ้น
อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)
โครงการ “นิติโดมรวมใจ พี่ให้น้อง”อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)โดยทีมงานไฟแรงที่ 1 เนฯ และคณะเฉพาะสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับจำนวนจำกัด 300 คน
สมาคมนิติศาสตร์ ร่วมงาน TU Law Run 2019
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ประธานสมาคมนิติศาสตร์ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมนิติศาสตร์ ร่วมงาน TU Law Run จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด