ข่าวสารสมาคม

พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2559

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคม สมัยที่ ๒๑
พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายไทย
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ้
ณ เนติบัณฑิตยสภา
วันที่ ๗ ส.ค.๕๙