ข่าวสารสมาคม

จัดเลี้ยงกรรมการ พิธีกร และรุ่นน้องนิติ มธ สต๊าฟงานเสวนา กฎหมายไทยในยุคDigitalization เพื่อเป็นการขอบคุณ

โพสวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ดร.ทวีลาภ ฤทธภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ ๒๐
จัดเลี้ยงกรรมการ พิธีกร และรุ่นน้องนิติ มธ สต๊าฟงานเสวนา
กฎหมายไทยในยุคDigitalization เพื่อเป็นการขอบคุณ
ที่ช่วยกันทำงานจนประสบความสำเร็จ
ณ ร้านเสวย เมื่อเร็วๆนี้