ข่าวสารสมาคม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0

โพสวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอเชิญชวนนักกฎหมายยุคเมืองไทย 4.0 
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง 

"นักกฎหมายไทย 4.0" 

นำเสวนาโดย : 

- ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.สยาม
- ท่านธนารักษ์ เนาวรัตน์ ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา 
- นายสัตยะพล สัจจเดชะ นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา 

ดำเนินการเสวนาโดย ร.ศ. ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี  อุปนายกสมาคมฯ 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมงานได้ฟรี

สำหรับสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมงาน
มีสิทธิรับของชำร่วยสำหรับงานนี้เป็นพิเศษ
หลังจากได้แสดงตัวลงทะเบียนสมาชิกฯ แล้วได้ทันที