ข่าวสารสมาคม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ

โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ขอเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เกียรติภูมินิติโดม"
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

และร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑" 
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ท่านที่สนใจติดต่อจองบัตรได้ที่
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร ๐-๒๖๒๓-๖๔๐๔,๐-๒๒๒๕-๔๑๔๒,๐๙-๙๐๔๘-๗๖๗๖
อีเมล : tulawassociation20@gmail.com 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณน้อง (๐๘-๑๘๖๙-๔๙๖๐)