ข่าวสารสมาคม

กรรมการสนธ.เข้าพบอัยการสูงสุด

โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2559

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงาน พร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘ "นิติศาสตร์ นำตราชู เคียงคู่ ประชาชน" พร้อมมอบเสื้อยืดงาน เป็นที่ระลึก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านได้บันทึกเทปและภาพพร้อมเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน ร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น  ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘