ข่าวสารสมาคม

อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)

โพสวันที่ 2 เมษายน 2562

โครงการ “นิติโดมรวมใจ พี่ให้น้อง”อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)โดยทีมงานไฟแรงที่ 1 เนฯ และคณะเฉพาะสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับจำนวนจำกัด 300 คน ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จัดโดย สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กฎหมายลักษณะทรัพย์
3 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายศตพัฒน์ แขกเพ็งนิติกรรม

สัญญา หนี้
3 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร:  น.ส.ธนัญชนก ยอดสนิท

กม.ลักษณะละเมิด
4 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: น.ส.ธนัญชนก ยอดสนิท

กม.ซื้อขาย เช่าทรัพย์
4 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
น.ส.ปรีด์ชนก จุลเหลา

กม. ยืม ค้ำประกัน จำนอง
10 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายพรชัย แจ้งชัด

กม. ตั๋วเงิน
10 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร: นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง

กม. หุ้นส่วน-บริษัท
11 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายณัฐวินท์ นิลอนันต์

กม. ครอบครัว-มรดก
11 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร: น.ส.จรัญยา กิติไพศาลนนท์ และ น.ส.ปรีด์ชนก จุลเหลา

กม. การค้าระหว่างประเทศ
17 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
น.ส.กุญชนิตา กุญชร  ณ อยุทธยา

กม. ทรัพย์สินทางปัญญา
17 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร: น.ส.กุญชนิตา กุญชร  ณ อยุทธยา

กม. อาญา มาตรา 1-58,107-208
18 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

กม. อาญา มาตรา 59-106
18 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร: นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

กม. อาญา มาตรา 59-106
24 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

กม. อาญา มาตรา 209-287
24 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
นายพรชัย แจ้งชัด

กม. อาญา มาตรา 288-366/4
25 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายปวีณ เสนาคชวงศ์

กม. อาญา มาตรา 288-366/4
25 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
ชื่อวิทยากร: นายปวีณ เสนาคชวงศ์

กม. ภาษีอากร
31 สิงหาคม 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: นายณัฐวินท์ นิลอนันต์

กม. แรงงาน
31 สิงหาคม 2562 13:30-16:30 น.
น.ส.จรัญยา กิติไพศาลนนท์

กม. รัฐธรรมนูญ
1 กันยายน 2562 9:00-12:00 น.
ชื่อวิทยากร: น.ส.ภรณี เกราะแก้ว

กม. ปกครอง
ชื่อวิทยากร: 1 กันยายน 2562 13:30-16:30 น.
น.ส.ภรณี เกราะแก้ว