ข่าวสารสมาคม

ประธานสมาคมนิติศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าเคารพศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

โพสวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานสมาคมนิติศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยกรรมการ
สมาคม เป็นตัวแทนสมาคมนิติศาสตร์ มธ. เข้าเคารพศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร