ข่าวสารสมาคม

อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)

โพสวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

โครงการ “นิติโดมรวมใจ พี่ให้น้อง”อบรมเตรียมสอบเนติบัณฑิต (ติวเนฯ)โดยทีมงานไฟแรงที่ 1 เนฯ และคณะเฉพาะสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับจำนวนจำกัด 300 คน ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จัดโดย สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-------- ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. ---------

4 สิงหาคม 2562 (L.T.1) วิชานิติกรรม สัญญา หนี้   วิทยากร นางสาวธนัญชนก ยอดสนิท 

10 สิงหาคม 2562 ( L.T.2 )  วิชากม. การค้าระหว่างประเทศ  วิทยากร นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

11 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )  วิชากม. ภาษีอากร  วิทยากร นายณัฐวินท์  นิลอนันต์

17 สิงหาคม 2562  ( L.T.1)   วิชากม. ตั๋วเงิน    วิทยากร นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง

18 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )   วิชากม. อาญา มาตรา 59-106    วิทยากร นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

24 สิงหาคม 2562 ( 301 )   วิชากม. รัฐธรรมนูญ    วิทยากรนางสาวภรณี เกราะแก้ว

25 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )   วิชากม. หุ้นส่วน-บริษัท นายณัฐวินท์  นิลอนันต์

31 สิงหาคม 2562  ( L.T.2)    วิชากม. อาญา มาตรา 288-366/4    วิทยากร นายปวีณ เสนาคชวงค์

1 กันยายน 2562  ( L.T.1)     วิชากม. อาญา มาตรา 1-58    วิทยากร นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

7 กันยายน 2562  ( L.T.1 )    วิชากม. ยืม ค้ําประกัน จํานอง   วิทยากรนายพรชัย แจ้งชัด

 

-------- ภาคเช้า เวลา 13.00-16.00 น. ---------

4 สิงหาคม 2562 (L.T.1)  วิชากม. ลักษณะละเมิด (13.30-16.30 น.)   วิทยากร นางสาวธนัญชนก ยอดสนิท 

10 สิงหาคม 2562 ( L.T.2 )  วิชากฎหมายลักษณะทรัพย์  วิทยากร นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง

11 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )  วิชากม. ทรัพย์สินทางปัญญา  วิทยากร นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

17 สิงหาคม 2562  ( L.T.1)   วิชากม. ครอบครัว-มรดก    วิทยากร นางสาวปรีดิ์ชนก จุลเหลา 
                                                     วิทยากร นางสาวจรัญยา กิติไพศาลนนท์

18 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )   วิชากม. อาญา มาตรา 59-106    วิทยากร นายกฤษดา จันทร์มาจรัส

24 สิงหาคม 2562 ( 301 )   วิชากม. อาญา มาตรา 209-287   วิทยากร นายพรชัย แจ้งชัด 

25 สิงหาคม 2562  ( L.T.1 )   วิชากม. แรงงาน         วิทยากร นางสาวจรัญยา กิติไพศาลนนท์

31 สิงหาคม 2562  ( L.T.2)    วิชากม. อาญา มาตรา 288-366/4    วิทยากร นายปวีณ เสนาคชวงค์

1 กันยายน 2562  ( L.T.1)     วิชากม. ปกครอง    วิทยากร นางสาวภรณี เกราะแก้ว

7 กันยายน 2562  ( L.T.1 )    วิชากม. ซื้อขาย เช่าทรัพย์   วิทยากร นางสาวปรีดิ์ชนก จุลเหลา