ข่าวสารสมาคม

กรรมการสนธ.เข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญ

โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2559

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงานพร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบนายนุรักษ์ มาปราณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘ "นิติศาสตร์ นำตราชู เคียงคู่ ประชาชน" พร้อมมอบเสื้อยืดงาน เป็นที่ระลึก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านได้บันทึกเทปและภาพพร้อมเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน ร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไปณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ณ ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘