ข่าวสารสมาคม

สมาคมนิติศาสตร์มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกับกองทุนนิติธรรมพัฒน์

โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๘ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายโอฬาร อินทสุวรรณ เลขาธิการ พร้อมด้วย นางสาวจันทนา มลิลา และ นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ กรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากรายได้การจัดงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘ ให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ณรงค์ ใจหาญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์