ข่าวสารสมาคม

เชิญชมการบันทึกการเสวนา กฎหมายไทยในยุค Digitalization

โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2559

เสวนา กฎหมายไทยในยุค Digitalization

ดูที่นีเลย -> https://youtu.be/z-CccgTfdo8

สมาคมนิติศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมงานเสวนาพิเศษ “กฎหมายไทยในยุค Digitalization”
 
          ร่วมฟังมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในยุคที่กฎหมายไทยอยู่ท่ามกลางกระแสดิจิทัล จะปรับตัวและเดินหน้าอย่างไร จากศิษย์เก่านิติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ ทั้งจากภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
      กำหนดการ

9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น. เสวนา “กฎหมายไทยในยุค Digitalization”

 
      วิทยากรร่วมเสวนาโดย
 

คุณมนัส แจ่มเวหา (นิติฯ มธ. 18) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
คุณปรีดี ดาวฉาย (นิติฯ มธ. 21) ประธานสมาคมธนาคารไทย / กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (นิติฯ มธ. 22) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
คุณสุรางคณา วายุภาพ (นิติฯ มธ. 28) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 
      ดำเนินรายการโดย

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (นิติฯ มธ. 28) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

 
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2225-4142 , 0-2613-2125 , 0-2623-6404
สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่ https://goo.ol/gNCtcm
*หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน