ข่าวสารสมาคม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมนิติศาสตร์ มธ.

โพสวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙และเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายสมัคร เชาวภานันท์ เป็นนายกสมาคม สมัยที่ ๒๑ ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์