ข่าวสารสมาคม

วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

โพสวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

"ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มธ. ประธานรุ่น ศิษย์เก่า และสมาชิกสมาคมฯ  เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

สำหรับเบอร์โทรติดต่อ 099-048-7676"