ข่าวสารสมาคม

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2559

โพสวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์  ซึ่งมีท่านนายกสมาคมนิติศาสตร์ นายสมัคร เชาวภานันท์ กล่าวปฐมนิเทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 25 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต