สิทธิประโยชน์สมาชิก
ร่วมส่วนหนึ่งของครอบครัวสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
วิสามัญสมาชิก

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกวิทยาเขตไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครโดยกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมส่งที่สมาคมนิติศาสตร์

สิทธิประโยชน์ ประเภทวิสามัญสมาชิก
  • ๑) วิสามัญสมาชิก สมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ๒) ได้รับส่วนลดจาการสมัครเป็นสมาชิกวารสารข่าวกฎหมายใหม่ (ลด ๕๐%)
  • ๓) ใช้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม อาทิเช่น การจัดอบรมฯ
สามัญสมาชิก

ผู้สมัครเป็นผู้ที่เคยศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัครโดยกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกพร้อมส่งที่สมาคมนิติศาสตร์ ชำระค่าธรรมเนียมสมัคร ๓๐๐ บาท (ตลอดชีพ)

สิทธิประโยชน์ ประเภทสามัญสมาชิก
  • ๑) สามัญสมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิก (ตามภาพประกอบ)
  • ๒) สามัญสมาชิกจะได้รับส่วนลดในการซื้อหนังสือที่ร้านวิญญูชน (ลด ๑๕%)
  • ๓) สามัญสมาชิกจะได้รับส่วนลดจาการสมัครเป็นสมาชิกวารสารข่าวกฎหมายใหม่ (ลด ๕๐%)
  • ๔) บัตรสมาชิกสมาคมสามารถใช้เป็นบัตรผ่าน เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกแห่ง (เวลาใช้บริการห้องสมุดให้แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประชาชน)
  • ๕) ใช้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม อาทิเช่น การจัดอบรมฯ
  • ๖) สามัญสมาชิกจะได้รับหนังสือจุลสารสมาคม ปีละ ๔ เล่ม
สมัครสมาชิกในช่องทางปกติ

ศิษย์เก่าและปัจจุบันที่ประสงค์ที่จะสมัครสมาชิกผ่านช่องทางปกติ
สามารภดาว์นโหลดใบสมัครได้จากลิงค์ได้ล่าง