ติดต่อสมาคมนิติศาสตร์ มธ.

เวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
(พัก 12.00 – 13.00 น.) ปิดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่

เลขที่ 2 อาคารคณะนิติศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทรติดต่อ

02-623-6404, 02-613-2125

โทรสาร

02-225-4142

เว็บไซต์

tulawassociation.com

อีเมล

tulawassociation20@gmail.com

เฟสบุ๊ค

tulawassociation

ส่งข้อความถึงสมาคม