ข่าวสารสมาคม

สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3

โพสวันที่ 13 สิงหาคม 2559

สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 อบรมทุกวันจันทร์ วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ ตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ห้อง 222) สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขวัญจิต 02-613-2141 หรือ สมัครได้ที่ www.letec.law.tu.ac.th / www.law.tu.ac.th