ข่าวสารสมาคม

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ

โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ ท่านถึงแก่อนิจกรรม
วันนี้ เมื่อเวลา ๑๖.๒๓ น.
กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ วัดธาตุทอง
อดีต : ท่านเป็นเจ้ากรมทหารพระธรรมนูญ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
: เป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ (นิติโดม ๑๔๑)