ข่าวสารสมาคม

ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โพสวันที่ 28 มีนาคม 2562

คณะกรรมการ สมาคมนิติศาสตร์ฯ ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน