ข่าวสารสมาคม

แจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

โพสวันที่ 21 มิถุนายน 2563

ประกาศสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ 

เป็นวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร ( L.T.๑)
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์