ข่าวสารสมาคม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

โพสวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ตามที่สมาคมนิติศาสตร์ มธ. ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้แก่สมาชิกทางสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ใคร่ขอนำส่งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณา รวม 4 รายการ ได้แก่

1. กำหนดการประชุม
2. ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2564
3. รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
4. งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564

ทั้งนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยลงทะเบียนทางออนไลน์ก่อนเวลา 13.15 น. ผ่าน Application Zoom ตามรายละเอียดดังนี้

Topic: ประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84834773492?pwd=NGk4Zmx4ZTRIWmo3T3R5V21NQVNndz09
Meeting ID: 848 3477 3492
Passcode: 072938

            เงื่อนไขการเข้าร่วม

            1. มีโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/download
            2. ก่อนกดลิงก์เข้าร่วมการประชุม ZOOM Cloud Meetings เปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย)

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุมต้องเข้าร่วมผ่าน E-mail ของ Gmail หากท่านมีปัญหาการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม โทรศัพท์ 099-048-7676

ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม: https://drive.google.com/drive/folders/1T1i5hGuby1KwqD7RgSjNen4a2Yl5w8FK?usp=sharing