จุลสาร

เล่มที่ 1

1 มกราคม 2556

จำนวนหน้า 36

Download
จุลสารสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยที่๑๙ ฉบับที่๑
16

คิดถึงอาจารย์ปรีดี

"การศึกษานั้นต้องสามารถทำให้คน"เพาะความรู้"ได้ ไม่เพียงแต่ท่องจำสิ่งที่มีการสอนๆกันมาเท่านั้น" โดย ธวัช ดำสอาด