จุลสาร

เล่มที่ 1

1 มีนาคม 2557

จำนวนหน้า 36

Download
คดีเยอรมัน: เสรีภาพในการชุมชนในเขตสนามบิน
3

ผู้ได้รับทุนการศึกษา

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ นายสุรชัย รุ่งสกุลรัตน์ (ตี๋) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9

การสั่งระงับธุรกรรมทางการเงิน

ปัญหากฎหมายว่าด้วยอำนาจกรมสอบสวนคดีพิเศษในการสั่งระงับธุรกรรมทางการเงิน โดย รศ.สมยศ เชื้อไทย

14

คดีเยอรมัน

คดีเยอรมัน: เสรีภาพในการชุมชนในเขตสนามบิน โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

22

มวลมหาประชาชน

มวลมหาประชาชนสู่การปฎิรูปประเทศไทย โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์

28

ทางสายกลางความหมายทางโลกกับทางธรรม

"ระหว่างความถูก กับความผิด ระหว่างความดีและความชั่ว จะอยู่เฉยโดยอ้างความเป็นกลางไม่ได้" โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

32

ค่ายเทียน

ค่ายเทียน : ค่ายแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตจิตใจให้งดงาม โดย อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล