ข่าวสารสมาคม

สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2562 นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วย นายสุเทพ พรหมวาศ นายพรชัย ชลวาณิชกุล นายสัตยะพล สัจจเดชะ นางกุสุมา เมฆเมฆา ศ. (พิเศษ) ภัทรศักดิ์ วรรณแสง นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ นายเพิ่มศักดิ์ เดชะไกศยะ นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ และนายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ และ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

เวลา 09.30 น. เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ “ประธานศาลฎีกา” ณ ศาลฎีกา สนามหลวง

เวลา 11.00 น. เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายวิชัย เอื้ออังคณากุล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ “ประธานศาลอุทธรณ์” ณ ศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก

เวลา 11.30 น. เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน 
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ “อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
ณ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด  ถนนรัชดาภิเษก