ข่าวสารสมาคม

โครงการนิติโดมร่วมใจพี่ให้น้อง

โพสวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

"โครงการนิติโดมร่วมใจพี่ให้น้อง"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสมาชิกของสมาคมนิติศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 (กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ และกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ)

โครงการจัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา 10 วัน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยวิทยากรรุ่นใหม่ ไฟแรง

ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนิติศาสตร์ โทร. 099-048-7676