ข่าวสารสมาคม

สมาคมนิติศาสต์ มธ. เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม

โพสวันที่ 15 กันยายน 2563

สมาคมนิติศาสต์ มธ. นำส่งเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ตามแนบนี้ (pdf) > https://drive.google.com/file/d/19jRcUj95Dts2HMabqBrUQMYJMPPTRehW/view?usp=sharing

และเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๑ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี