ข่าวสารสมาคม

โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง

โพสวันที่ 24 ธันวาคม 2563

โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ธ. ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนิติศาสตร์ ม.ธ. สมัครเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ ๗๓ (กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอื่น เช่น  พยานหลักฐาน ล้มละลาย ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เป็นต้น)

ระยะเวลาอบรม รวม ๑๐ วัน ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 “อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” โดยวิทยากรรุ่นใหม่ ไฟแรง

ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนิติศาสตร์ 
โทร. ๐๙๙ ๐๔๘ ๗๖๗๖
LINE ID : tulaw20
e-mail : tulawassociation20@gmail.com