ข่าวสารสมาคม

เปิดให้บริการแล้ว เว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสวันที่ 4 มีนาคม 2564

TU LAW Alumni Website has been officially launched! 

https://alumni.law.tu.ac.th/  

ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่าเรา และสร้างเครือข่ายประชาศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งไปด้วยกัน เพียงท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าฯ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 

● อัปเดตข่าวสารสดใหม่ให้ท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของคณะ ข่าวสารของศิษย์เก่า กิจกรรมและการบริการสังคมของคณะ ก่อนใคร ๆ  
● ได้รับ Alumni Email รายเดือน และ E-Newsletter รายไตรมาส จัดส่งผ่านข่องทาง Email ถึงศิษย์เก่าทุกท่าน โดย Alumni Email เป็น content บอกเล่าเรื่องต่าง ๆ ของคณะ ทั้งสอดแทรกสาระความรู้ทางกฎหมาย และ E-Newsletter หรือจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวมบทความและบทสัมภาษณ์ของศิษย์เก่าที่มาแบ่งความรู้ทางกฎหมาย และเชิญศิษย์เก่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งได้รับจากคณะนิติศาสตร์แห่งนี้  
● สิทธิประโยชน์สุดพิเศษ เมื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าฯ เพียงแสดงบัตร ID ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ท่านจะได้รับส่วนลด 10-15% ในการซื้อหนังสือและเครื่องเขียนจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับส่วนลดในการซื้อหนังสือ 15% จากร้านหนังสือวิญญูชน สาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
● สิทธิเข้าใช้บริการห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ และห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   
● สินค้าที่ระลึก ได้แก่ เสื้อแขนกุด TU LAWRUN เสื้อแขนกุด TU LAW สีขาวดำ กระเป๋าผ้า TU LAW และซองใส่บัตรติดโทรศัพท์ ในราคาลดพิเศษสำหรับศิษย์เก่าเท่านั้นเมื่อท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา  

คณะขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและขอฝากอีกช่องทางติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
#เว็บไซต์ศิษย์เก่าฯ แม้ห่างไกล เราก็เชื่อมโยงถึงกันได้ 

หากคุณพบปัญหาในการใช้เว็บไซต์ใหม่หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา โทร. 02 222 5958  
(ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน)