ข่าวสารสมาคม

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

โพสวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ในรูปแบบระบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Cloud Meeting)


โดยสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและเสวนาผ่านลิงก์ ซึ่งจะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

Website : www.tulawassociation.com

Facebook : Nitisart Thammasart Samakom และ

เพจ “สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

 

เชิญสมาชิกสมาคมฯ คลิกลิงก์เพื่อทำแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 2565

https://forms.gle/uSj42oLFUF82znPz8