โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6

สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ภาคสอง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 7

สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ภาคหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 7
สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ภาคหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6
สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ภาคสอง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท Saijo Denki
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด