กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 7

สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ภาคหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ในรูปแบบระบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Cloud Meeting)
โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 7
สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 75 ภาคหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 "ผ่านระบบออนไลน์"
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด