สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ภาคแรก ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 12 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ช่องทางการสมัคร ดังนี้
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการมีพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแอ็พคอมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับการมีพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแอ็พคอมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ภาคแรก ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 12 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ช่องทางการสมัคร ดังนี้
ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ๑ อัตรา
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ๑ อัตรา
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด